شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

واحدهای تولید کننده سنگدانه مورد مصرف در بتن( شن و ماسه) ملزم به تهیه کارت اطلاعات فنی و تحویل می باشند.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت:10:12:33صبح

فرزانه کریمی معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان ایلام گفت: براساس بند 10 استاندارد ملی شماره 302  (سنگدانه مورد مصرف دربتن) تمامی واحدهای تولید کننده سنگدانه مورد مصرف در بتن( شن و ماسه) ملزم به تهیه کارت اطلاعات فنی تولیدات خود  و تحویل به خریدار  و دستگاه های نظارتی می باشند.

وی افزود: تولید کنندگان یا تامین کنندگان سنگدانه های مورد مصرف دربتن موظف هستند اطلاعات زیر را تهیه نموده و در هنگام فروش و یا نمونه برداری از سنگدانه مورد مصرف بتن این اطلاعات توسط دستگاه ها ی نظارتی، را تحویل خریدار و یا نمونه بردار دستگاه نظارتی نمایند.

کریمی عنوان کرد: منبع تامین سنگدانه، نام واحد تولیدی، نام و نشانی معدن، رده دانه بندی سنگدانه ریز یا درشت( مطابق استاندارد 302)، مدل نرمی( برای سنگدانه ریز)، درصد فضای خالی سنگدانه ها ی ریز غیر متراکم، حداقل درصد شکستگی در یک یا دو وجه ( برای سنگدانه درشت) از جمله اطلاعاتی  است که باید توسط تولید کننده سنگدانه  تهیه و  ارائه گردند.

وی اضافه کرد: واحد تولیدی برای تمامی محصولات نمونه برداری شده توسط این اداره کل ملزم به تهیه کارت اطلاعات پیمانه و تحویل به کارشناس نمونه بردار در روز نمونه برداری، می باشند و یا اینکه نهایتا روز بعد کارت اطلاعات پیمانه تکمیل شده را تحویل اداره کل نمایند. در غیر اینصورت نمونه در بندهای آزمونی مرتبط با کارت اطلاعات فنی به دلیل عدم دسترسی آزمایشگاه به اطلاعات مورد نیاز، مردود اعلام می گردد و بدیهی است منجر به کسب امتیاز منفی ( حداقل 15 امتیاز منفی به ازای هر بند آزمونی) خواهد شد.

کریمی در پایان تاکید داشت واحدهای تولیدی می بایست برا ی هر محموله سنگدانه تحولی به مشتری ملزم به تهیه کارت اطلاعات فنی سنگدانه هستند و باید توسط راننده کامیون های حمل سنگدانه ها تحویل مشتریان داده شود.

 

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها