شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

شناسنامه خدمات

فهرست خدمات اداره کل استاندارد استان ایلام

 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی (شناسه خدمت 10031455000)              

- تدوین استانداردهای ملی(10031455100)

- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی  (CODEX, IEC, ISO, OIML)(10011455101)

- صدور پروانه کارشناسی استاندارد(10031455102)

 ⇔ دریافت شناسنامه و اطلاعات خدمت


 تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش(شناسنامه خدمت 13011456000) 

-تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار(13011456100)

- تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی13011456101

- تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده13011456102

- تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار13011456103

- تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد13011456104

- تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی13011456105

⇔ دریافت شناسنامه  و اطلاعات خدمت


 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا(شناسنامه خدمت 10031457000)                                 

- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تویلد داخل مشمول استاندارد 10031457100

- نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور،  تجهیزات موجود در شهربازی ها،  دیگهای بخار، ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهای انرژی بر، سردخانه، خودرو و نیرو محرکه10031457101

   ⇔ دریافت شناسنامه و اطلاعات خدمت


 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی(شناسنامه خدمت 10031458000)

- صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)10031458100

- ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)10031458101

  ⇔ دریافت شناسنامه و اطلاعات خدمت


 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی(شناسنامه خدمت 10031459000)                                    

- نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)10031459100

- پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)10031459101

- آزمون نازلهای سوخت مایع10031459102

- نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک10031459103

 ⇔ دریافت شناسنامه و اطلاعات خدمت

فراداده(برچسبها):
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها