شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

شرح گردش و مدارک مورد نیاز

 

مسئول میز خدمت حضوری: آقای جعفر فرهادبیگی

تلفن: 08432225955-08432225956 داخلی 466      

                   

 

عنوان و کد خدمت---------------------بخش مرتبط/نام مسئول /تلفن تماس--------------------شرح گردش و مدارک مورد نیاز خدمت


 

تدوین استانداردهای ملی    اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج /خانم مظلوم/08432225955 داخلی 130   شرح گردش و مدارک مورد نیاز 
10031455100


مشارکت در تدوین           اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج /خانم مظلوم/08432225955 داخلی 130  شرح گردش و مدارک مورد نیاز 

استانداردهای بین المللی   10011455101


صدور پروانه کارشناسی اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج /خانم مظلوم/08432225955 داخلی 130    شرح گردش و مدارک مورد نیاز 

استاندارد حقوقی  10031455102


تایید صلاحیت شرکت های اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج /خانم مظلوم/08432225955 داخلی 130  شرح گردش و مدارک مورد نیاز 

آموزشی همکار13011456103


تایید صلاحیت کارشناسان  اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج /خانم مظلوم/08432225955 داخلی 130    شرح گردش و مدارک مورد نیاز

استاندارد حقیقی 13011456104

فراداده(برچسبها):
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها