شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:

فرآیندها/فرم ها/مراحل انجام کار

                              فرآیندها

فرآیندهای مرتبط با بخش تدوین

  • نام فرآیند: تدوین استاندارد ملی         کد خدمت 10031455100     

سامانه اینترنتی: 1-سامانه جامع تدوین استانداردهای ملی          2-جست و جوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی

-فرآیند اجرایی تدوین

-شرح گردش کار

-مدارک تایید اشخاص حقیقی و حقوقی

-درخواست تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی


  • مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی(CODEX, IEC, ISO, OIML)  :   کد خدمت 10011455101

ارائه خدمت الکترونیکی

آرشیو الکترونیکی مطالعات تطبیقی


  • فرآیند صدور پروانه کارشناسی استاندارد   : کد خدمت 10031455102

مستندات الزامی اشخاص حقوقی متقاضی تدوین استاندارد

دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران


فرایندهای مرتبط با بخش آموزش

  • نام فرآیند: آموزش         

آموزش و کارآموزی

کارآموزی دانشجویان و ...

دریافت فرم

مراحل انجام کار

توضیحات مرتبط با فرآیند کارآموزی دانشجویان

  • نام فرآیند: تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار              کد خدمت:   13011456103

توضیحات مرتبط فرآیند

مراحل فرآیند تایید صلاحیت

دریافت فرم درخواست تاییدیه

مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه

  • نام فرآیند: تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد                     کد خدمت 13011456104

​   توضیحات مرتبط با فرایند 
  مراحل فرایند تایید صلاحیت
  دریافت فرم درخواست صدور گواهی کارشناس استاندارد
  دریافت فرم درخواست تمدید گواهی کارشناس استاندارد
  جدول مقررات رشته های تخصصی
  تعرفه حق الزحمه    
  
آشنایی با فرآیند اخذ پروانه و شرایط انتخاب و نحوه فعالیت کارشناسان استاندارد

فراداده(برچسبها):
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها